Vključenost v sistem ravnanja z embalažo


Podjetje je pristopilo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadno embalažo družbe RECIKEL d.o.o. in s tem zagotavlja ustrezno ravnanje, skladno z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (uradni list RS št. 54/2021) na območju Slovenije.